Design IDkliniek  |  Sitemap  |  Links

Koolen 100% vers
gegarandeerd

> Fair Produce NL keurmerk

Fair Produce NL keurmerk

Ook Koolen Champignons is beloond met het Fair Produce NL keurmerk Op 15 januari 2013 heeft Koolen Champignons het, de laatste tijd veel besproken, Fair Produce NL keurmerk behaald.

Het Fair Produce NL keurmerk garandeert dat de werknemers van Koolen Champignons 'fair' worden behandeld. Dat wil zeggen dat zij ondermeer een eerlijk loon ontvangen, conform de geldende Nederlandse wet- en regelgeving, en werken onder goede arbeidsomstandigheden. De eisen van het keurmerk zijn strenger dan de wettelijke eisen, hiermee toont Koolen Champignons aan dat zij veel waarde hecht aan een sociaal personeelsbeleid.

Koolen Champignons heeft de afgelopen tijd zelfs flink geïnvesteerd in een innovatief oogstsysteem om zo de arbeidsomstandigheden voor haar personeel aanzienlijk te verbeteren en tegelijkertijd de productiviteit te verhogen.


Excessen

De laatste jaren hebben excessen op het gebied van arbeidsvoorwaarden bij collega telers namelijk geleid tot een negatief imago van de champignonsector in Nederland. Door deze ontwikkeling is helaas ook de marktprijs van champignons aanzienlijk gedaald, zodanig dat deze zelfs in veel gevallen onder de kostprijs is komen te liggen, althans voor product wat op een eerlijke manier is geproduceerd.Positief effect

Koolen Champignons hoopt dat de invoering van het Fair Produce NL keurmerk een positief effect zal hebben op zowel de champignonsector in Nederland als op de marktwaarde van champignons. Een eerlijke prijs voor een eerlijk product!